Polityka prywatności i polityka cookies serwisu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Firma MANUFAKTURA STRON – POZYCJONOWANIE – Sabina Jakubiec określa w swojej Polityce Prywatności zasady i sposoby gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach za pomocą serwisu https://manufaktura-stron/. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenia”) oraz przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych i usług drogą elektroniczną.

2. DANE OSOBOWE

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych jest MANUFAKTURA STRON – POZYCJONOWANIE – Sabina Jakubiec , mieści się w Bielsku-Białej przy ul. Wajdeloty 60, NIP: 937-249-64-33.

Szczegóły kontaktu:

 • Email: kontakt@manufaktura-stron.pl
 • Tel: 537 212 666

W sprawie danych kontaktowych proszę się kontaktować:

 • mailowo na adres: kontakt@manufaktura-stron.pl
 • tradycyjną poczta lub kurierem na adres: Manufaktura-stron, ul. Wajdeloty 60, 43-300 Bielsko-Biała

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

Manufaktura – Strona przetwarza wyłącznie dane osobowe użytkownika, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu https://www.manufaktura-stron.pl/, czyli tylko te dane osobowe, których użytkownik potrzebuje zgodnie ze swoimi działaniami:

Strona internetowa zbiera i przetwarza dane umożliwiające identyfikację urządzenia, z którego korzystasz podczas korzystania z naszej strony internetowej, takie jak adres IP i MAC ID. Informacje przetwarzane są w celach technicznych związanych z poprawnym działaniem niektórych podstron oraz w celach statystycznych związanych z przeglądaniem serwisu.

Zasady podawania danych

Podanie danych osobowych, o które jesteś proszony podczas aktywności w serwisie jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach (np. zapytania, podania o pracę, podpisywanie umów) jest niezbędne do dalszej realizacji usługi. Brak wymaganych danych utrudni wykonanie czynności związanych z żądaniem podania danych. Podanie innych danych przez użytkownika jest dobrowolne i będą przetwarzane zgodnie z jego żądaniem, na podstawie udzielonej zgody. Udostępniaj dane innym podmiotom Manufaktura – Serwis nie udostępnia danych osobowych użytkowników podmiotom trzecim, z wyjątkiem informacji gromadzonych i przetwarzanych przez dostawców narzędzi analitycznych i statystycznych (takich jak Google Analytics) oraz za wyraźną zgodą użytkownika lub na żądanie upoważniony organ

Manufaktura – Serwis nie udostępnia danych osobowych użytkowników podmiotom trzecim, z wyjątkiem informacji zbieranych i przetwarzanych przez dostawców narzędzi analitycznych i statystycznych takich jak Google Analytics oraz za wyraźną zgodą użytkownika lub na zlecenie uprawnionego organu.

Manufaktura – Strony mogą ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze i statystyczne, takie jak liczba odwiedzających witrynę. Dane te nie pozwalają jednak na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych. Dane osobowe nie są przekazywane do tzw. państw trzecich (tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym Unii Europejskiej, Norwegii, Liechtensteinu i Islandii). cykl przetwarzania danych Dane będą przechowywane/przetwarzane:

Czas jaki przechowujemy Twoje dane:

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

 • tylko na czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na pytania, rozwiązanie problemów, negocjacje lub rozwiązanie spraw powierzenia danych osobowych,
 • Jeżeli dane dotyczą umowy z Manufakturą – nie mniej niż okres wymagany do wykonania umowy i ograniczenia umowy zgodnie z polskim prawem w zakresie sprawozdawczości księgowej, konieczności przechowywania dokumentów i ewentualnych roszczeń wynikających z Umowa,
 • Jeżeli zostały zebrane w innych celach, na które użytkownik wyraził zgodę – do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Prawa użytkowników do ich danych osobowych:

Wszystkie strony zapewniają użytkownikom przekazującym swoje dane osobowe uprawnienia wynikające z przepisów wykonawczych, w tym:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w wyjątkowych okolicznościach,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda,
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania przetwarzania Twoich danych osobowych z naruszeniem przepisów.

Zwracamy uwagę, że prawa te nie są bezwzględne, dlatego w określonych okolicznościach możemy zgodnie z prawem odmówić ich przestrzegania.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Manufakturą – strony:

 • mailowo na adres: kontakt@manufaktura-stron.pl
 • tradycyjnie na adres siedziby firmy: Manufaktura-stron ul. Wajdeloty 60, 43-300 Bielsko-Biała

Ochrona danych Manufaktura – stron

Strony stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich niezgodne z prawem przetwarzanie, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Dostęp do danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest ściśle ograniczony. Zobowiązujemy się chronić wszelkie dane osobowe użytkowników serwisu zgodnie z przepisami i polskim prawem.

3. DODATKOWE INFORMACJE

Polityce Prywatności nie podlegają:

 • publiczne dane osobowe dobrowolnie podane przez użytkowników w serwisie, np. w treści komentarzy lub opinii, ponieważ są one widoczne dla wszystkich odwiedzających stronę, na której są zamieszczone; Manufaktura – nie ma możliwości zabezpieczenia tych danych przed możliwe użycie Dane te wysyłają nieokreślone informacje do naruszeń prywatnych lub firmowych;
 • inne formularze, tj. formularze, pop-upy i inne formularze dostępne w serwisach należących do Manufaktury – stronach i stronach związanych z usługami, produktami, usługami nieobsługiwanymi przez Manufakturę;
 • Serwisy zewnętrzne niebędące częścią Manufaktury – serwisy, na których podane są linki lub dane kontaktowe Manufaktura – serwis ten nie zastrzega sobie odpowiedzialności za te nazwy domen oraz politykę prywatności stosowaną przez właścicieli serwisu;
 • Strony trzecie świadczą usługi za pośrednictwem tej witryny lub korzystając z niej.

4. COOKIES (CIASTECZKA)

Strona https://www.manufaktura-stron.pl/ wykorzystuje pliki cookies:

 • Pliki cookie (tzw. cookie), czyli pliki, które serwer administratora zapisuje na komputerze użytkownika odwiedzającego serwis, w celu identyfikacji użytkownika przy ponownym odwiedzaniu serwisu;
 • Pliki cookie nie służą jednak do ustalania tożsamości ani zbierania danych osobowych o poszczególnych użytkownikach, nie uszkadzają systemu danego urządzenia końcowego ani nie wpływają na działanie urządzenia końcowego;
 • Użytkownicy mogą zdecydować się na wyłączenie plików cookie na swoim komputerze w przeglądarce internetowej, może to jednak skutkować brakiem pełnej funkcjonalności strony;
 • Szczegółowe informacje na temat plików cookie można znaleźć poniżej.

5. POLITYKA COOKIES

1. Serwis internetowy https://manufaktura-stron.pl/ (dalej zwany: „Serwis”) korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki, które zawierają dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z tym serwisem, z tego urządzenia końcowego.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest F.H.U. „BOGUSZ” Rafał Bogusz (dalej zwany: ”Manufaktura – stron”).

4. Przedmiotowe działanie odbywa się w zgodzie z: ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Z 2004 r. Nr 171, poz. 1800), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

5. Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

6. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika;
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d) zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika Serwisu, zarówno przez Manufaktura-stron jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Manufaktura-stron , w tym sieć reklamową Google; w tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie przebywania na konkretnej podstronie Serwisu.

7. W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:

a). cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danego Serwisu;
b) „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika Serwisu ustawień i personalizacji interfejsu użytkownika;
c) „zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.

8. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

a). niezbędne do działania usługi – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
b). pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
c). wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
d). funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
e). reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
f). statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

9. Plików cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

10. Zarządzanie ustawieniami plików cookies w przeglądarce użytkownika:

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Aby zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, min.:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Chrome
Opera

11. Ograniczenia w stosowaniu lub usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje jednak braku możliwości czytania/oglądania treści zamieszczonych na stronach internetowych Serwisu.